A- A A+

Algemene voorwaarden

Betalingen: Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt , zonder voorafgaande ingebrekenstelling en van rechtswege, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in  art.5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12 % zal bedragen. Bovendien wordt een forfaitaire  schadevergoeding voor de invorderingskosten aangerekend, met uitsluiting van de gerechtelijke invordelingskosten, van 10% en die minimum 50,00EUR per factuur bedragen.

top